خودرو ۲۰۶ تیپ ۶ مدل ۸۸ دارم اخیراً گاهی ماشین یک تقه کوچک میزنه بعد چراغ گیربکس روشن میشهو بعد بنظر میاد که گیربکس در حالت زمستانی قرار میگیره چون با فشار دادن گاز معکوس نمیکشه و حتی پس از ایستادن به راحتی حرکت نمیکنه مثل اینکه با دنده ۲ حرکت میکنه ضمنا حالت منوال هم کار نمیکنه.