خسته نباشید
مدتی ماشین بعد از بالا آمدن دمای موتور و رسیدن به دنده 4 در تعویض دنده از 3 به 4 رد بعضی موارد ماشین گاز هرز می خوره و بعدش دنده به 4 تعویض میشه ولطفا راهنمایی کنید
با تشکر