خسته نباشید
مدتی ماشین بعد از بالا آمدن دمای موتور و رسیدن به دنده ۴ در تعویض دنده از ۳ به ۴ رد بعضی موارد ماشین گاز هرز می خوره و بعدش دنده به ۴ تعویض میشه ولطفا راهنمایی کنید
با تشکر