مشکل اینه که وقتی دنده در حالت D هست ناگهان خودرو مثل حالتی که دنده خودرو
میپره میشه و دو تا علامت کنار دنده که با نشان * و S هستند به طور همزمان به صورت چشمک زدن همراه با یک صدای بوق برای چند لحظه چشمک زن میشن و بعدش ماشین دیگه دنده نمیده!
یعنی شتاب نمیگیره! حالا هر چی گاز رو فشار بدیم تا اخر هیچ فایده ای نداره! فقط سرعتش با توجه به طول مسیر که هر چی جلوتر میره افزایش پیدا میکنه! بدبختی هم اینه که معلوم نمیکنه کی اینطوری میشه!
البته فقط گاهی اینطوری میشه و مشخص هم نیست کی
لطفا راهنمایی بفرمایید