سلام
ماشین من هنگام تعویض دنده گاز هرز میخوره. بین تمام دندها. من پیام های دوستان خوندم. مشکل من اینکه الان هوا سرد و ماشین هم چه گرم باشه چه سرد این مشکل وجودداره. بعد با یک‌ضربه کم‌دنده تعویض میشه. باید چه کاری انجام بدم؟
روشهای که امتحان کردم برای شما مینویسم.
ابتدا هنگامی که ماشین سرده حرکت کردم ، ضربه شدیدتر بود. گذاشتم ماشین گرم شد دما به ۷۰ رسید بعد حرکت کردم باز هم همان داستان. یکبارهم ماشین روشن کردم‌ و دنده را در حالت دی قرار دادم تا دما به ۷۰ رسید. باز هم هنگام تعویض دنده ماشین گاز خالی میخورد وبا ضربه کمی دنده تعویض میشد.
سپاس بابت وقتی که میذارید.