با سلام
گیربکس دستی ماشین ایرانی (رانا) رو هم تعمیر میکنید؟