سلام، ۲۰۶ اتومات دارم که قصد تعویض با مگان اتومات دارم . گیربکس اتومات مگان نسبت به ۲۰۶ عملکرد بهتری دارد؟ حداقل و حداکثر هزینه تعمیر گیربکس مگان چقدر هست ؟ ممنون