با سلام من mvm 1100 اتومات دارم گیربکس تغه می زنه و صدای زیادی موقع دنده عوض کردن می ده لطفا ایراد و هزینه احتمال را بفرمایید.