با سلام و خسته نباشید چن روز پیش یکی از دوستان تازه وارد میخواست برای اولین بار رانندگی با اتومات رو تجربه کنه وقتی که میخواست حرکت کنه بدون این ک ترمزو بگیره دنده رو به r انتقال داد و ماشین یکم حرکت کرد و دوباره بدون گرفتن ترمز در حرکت زد دنده رو روی p البته سرعت کمی بود و صدایه خرخری اومد که مثل این بود که دنده رد داد و وقتی سرعتش کم شد ماشین رف رو p میخواستم بدونم مشکلی براش پیش نمیا نگرانم در ضمن ماشینم ازرا بود.