سلام
آیا میشود گیربکس اتومات ال۹۰ را بر روی ۲۰۶ تیپ ۶ نصب کرد؟
آیا هیچ محدودیتی ایجاد نمیکند؟