باسلام
بنده جک اس فایو اتوماتیک دارم باکارکرد۳۵۰کیلومتر که تقریبا صفر هست کلا بنا به عللی ده بار سوار شدم ودفعه آخر متوجه شدم در سرعت ۵۰کیلومتر به پایین وقتی پا روازروی گاز بر میدارم صدای خرخراز گیربکس میادتازمانیکه متوقف بشم صدا هست علت اصرارم به گیربکس این هست چون به محض خلاص کردن صدا قطع میشه درضمن همزمان با بنده دو نفر از اقوام هم همین مدل رو خریداری کردند که هیچ کدام از این دو ماشین این صداروندارن البته یکی از آنها۱۱هزارتا ودیگری ۱۳ هزارکیلومتر راه رفتن لطفا راهنمایی بفرمایید که علت چیست؟
با تشکر