سلام خسته نباشید
ماشین من ٢٠۶تیپ شش
مشکلی که داره اینکه اوایل موقع دنده عوض کردنش یه صدایی تق کوچک میداد بعد گذشت یه مدت یهو در حال حرکت خاموش شد.استارت میخورد برق داشت ماشینم ولی روشن نمیشد بعد که امداد خودرو اوند فیوزش رو عوض کرد درست شد ولی فقط تا یک هفته درست بود دوباره همینجوری شد
قبل از اینکه خاموش شه اینجوری میشه که باید خیلی گاز بدم دنده عوض نمیکنه انقدر گاز میدم که دور موتور میاد رو پنج بعد یه دفعه یه تکون میخوره دندش عوض میشه رو دنده یک گیر میکنه .بخاطر اینکه دندش عوض نمیشه مجبورم گاز بدم
مشکل از گیربکس یا از برق ماشین ؟


Tags :