باسلام. بنده پارس اتومات مدل ٩٠ دارم. مدت زیادیه که توى حرکت گیربکس میره روی دنده ٣ دیگه خارج نمیشه ولی چراغ s * روشن نمیشه. بعد که ماشین رو خاموش روشن میکنی درست میشه دوباره که حرکت میکنی بعد از چند دقیقه دوباره همونجور میشه که باید دوباره خاموش روشن کنم. یکماه پیش روغنش رو عوض کردم درست نشد دیروز دو تا شیر برقی رو مکانیک عوض کرد بازم درست نشده. امروز دستگاه وصل کرد بهش گفت خطا میده که فشار روغن بالاست. خواهشا راهنماییم کنین باید چکار کنم؟