سلام من پژو ۲۰۶ اتومات دارم ۲۳۰۰۰ کارکرد مدل ۹۰ می باشد من هر وقت دنده به R می رود ماشین یک ضربه یا دقه میزنه روغن هم تعویض شد طبیعی یا مشکل اساسی داره؟