سلام من به تازگی مزدا 3 نیو خریده ام و چند بار در جاده با آن رانندگی کرده ام، یک بار در سربالائی و سرعت 80 که پدال گاز را فشار دادم سرعت بالا نرفت و گویی گاز نمیخورد آیا این اشکال فنی است لطفا” توضیح دهید. با تشکر