سلام من به تازگی مزدا ۳ نیو خریده ام و چند بار در جاده با آن رانندگی کرده ام، یک بار در سربالائی و سرعت ۸۰ که پدال گاز را فشار دادم سرعت بالا نرفت و گویی گاز نمیخورد آیا این اشکال فنی است لطفا” توضیح دهید. با تشکر