سلام و شب شما و سایز همکارانتان بخیر و نیکی
در خصوص کم شدن توان ۲۰۶ اتوماتیک سوالی داشتم .
اینطور که من از همکاران شما شنیدم در تست استال دور موتور می بایست تا حدود ۲۰۰۰ دور در دقیقه برسد. اگر دراین تست دور موتور ۱۵۰۰ دور در دقیقه باشد یعنی حدود ۳۳ درصد افت .
آیا این افت دور نشان دهند افت توان و شتاب ماشین به همین مقدار هم می باشد و یا هیچ ارتباطی ندارد ؟
ایا با کم شدن این دور موتور مصرف خودرو هم افزایش می یابد یا خیر؟
سپاس