سلام

به خاطر ناراحتی پا رانندگی با ماشین دنده ای برام سخته میخواستم بدونم هیوندا ورنا اتومات رو بهم پیشنهاد میکنید؟ایا گیربکسش اذیت نمیکنه؟لوازم گیر میاد؟

با تشکر