سلام
پیشنهادی دارم مبنی بر اینکه ضمینه ای فراهم کنید برای برسی و تبادل نظر در مورد هریک از خودروها
باتشکر