با عرض سلام.من دوو اسپرو مدل ۹۴ دارم از وقتی روغن گیریبکس را عوض کردم بعد از مدتی کار کردن وقتی پا از روی گاز برمیدارم چراغ پاور روشن وبعداز چند ثانیه خاموش میشود وقتی مدام درحال گاز دادن است خیلی به ندرت روشن میشود.به دستور شما از روغن ۳ خط بهران استفاده کردم.آیا ممکن است روغن کمتر از حد ریخته باشم؟
با تشکر از شما اساتید.