با سلام

در صورت استفاده از کولر و یا در سربالایی ها، آمپر بالا رفته و هر چقدر گاز می دهم، موتور دور برنداشته و سپس خاموش می شود.
آیا مشکل از گیربکس است یا برنامه یا فیوز……؟
آیا با دیاگ مشکل مشخص می شود.

مدل : 1387
کارکرد: 152452


Tags :