با سلام
کمی بعد از روشن کردن ۲۰۶ آلارم S,*,– ظاهر و سپس پاک می شود و نشانگر با تاخیر از N به D می رود و به ندرت این اتفاق می افتد و بلافاصله نیز حل می شود. مشکل چیست؟
با تشکر