باسلام و خسته نباشید . من ۲۰۶ مدل v8 -سال۸۶ دارم سوال من درخصوص دیر عمل کردن فن دور تند آن می باشد وقتی کولر می گیرم درجه آب آن به بالاترین حد نقطه جوش می رسد ولی فن دور تند آن عمل نمی کند و به محض آنکه کولر را خاموش می کنم عقربه آب می گردد به روی ۹۰ سوال اینکه میزان مصرف بنزینم از حد مجاز بالا رفته و هر چیزی که مربوط به آن می شود را کنترل و سرویس کردم بصورت موقت وکوتاه مدت خوب می شودولی متاسفانه دوباره بر می گردد به حالت قبل و مصرف بنزین بالا . لطفا دراین باب مرا راهنمائیم فرمائید.


Tags :