سلام و خسته نباشید . من ۲۰۶ مدل v8 -سال۸۶ دارم سوال اولم : درخصوص دیر عمل کردن فن دور تند آن می باشد. درحال عادی درخصوص فن مشگلی ندارم بیشتر اوقات آمپر آب روی ۹۰ می باشد ، وقتی در حال حرکت کولر می گیرم درجه آب آن در کوتاه ترین مدت زمانی به بالاترین حد نقطه جوش می رسد ، عملکرد فن دور تند آن جوابگو نمی باشد و به محض آنکه کولر را خاموش می کنم عقربه آب می گردد به روی ۹۰ سوال سوال دوم : اینکه میزان مصرف بنزینم از حد مجاز بالا رفته و هر چیزی که مربوط به آن می شود را کنترل و سرویس کردم بصورت موقت وکوتاه مدت خوب می شودولی متاسفانه دوباره بر می گردد به حالت قبل و مصرف بنزین بالا . لطفا دراین باب مرا راهنمائیم فرمائید.


Tags :