باسلام بنده خودروی.دنا مدل ۹۶ و موتور ef7 دارم بعلت دیسک کمر و دردهای مربوط به ان و سختی رانندگی در ترافیک تمایل به تبدیل گیربکس خودروام به نوع اتومات را دارم لذا خواهشمندم بفرمایید : ۱ : ایا امکان این تبدیل با توجه به نوع موتور خودروام وجود دارد یا خیر ؟؟ ۲:هزینه حدودی