عرض سلام و تشکر بابت جواب . در مورد مزدا۳ که که تاخیر در دنده عقب داره ماشین در هیچ شرایطی سرد یا گرم یا معکوس کشیدن پیاپی هیچ ضربه ای گیریبکس نداره و تنها مشکل گیریبکس فقط این یه مورد میباشد .امکان داره مشکل برقی یا الکتریکی باشه ؟ درضمن دوربین دنده عقب هم ماشین نداره