با سلام- ۲ سئوال در مورد گیربکس ماشینم داشتم:
۱- وقتی در حات D توقف کامل ترمز فشار داده شده و همزمان گاز میدهم موتور به سمت خاموش شدن نمیرود و انگار حالت هرز گرد دارد آیا این طبیعی است و یا نشان از ضعیف شدن کانوکتور دارد با تعویض فیلتر و روغن قدرت گیربکس افزایش میابد؟
۲- وقتی موتور و گیربکس سرد است بین ۱ و ۲ حالت ترمز مانند اتفاق میافتد و با گرم شدن دیگر مشاهده نمیشودو هیچ مشکل و صدایی ندارم. این از چه چیزی میتواند باشد؟