سلام

امروز نکته جالبی برخورد کردم
در حالت تیپ ترونیک (دستی ) بودم که داشتم دنده ٣ را تا دور ۴٠٠٠ پر میکردم که اشتباهی دنده را کم کردم ( تعویض به دنده ٢) و گیربکس هم دستور تعویض داد و دور موتور رفت روی ۶٠٠٠ و ماشین کپ کرد و من سریع دنده را عوض کردم تا مشکلی پیش نیاد
سوالی که دارم اینه که چون ecu این کار را مجاز دونسته دستور تعویض را داده ؟
یا گیربکس اشتباهی معکوس کشیده و امکان صدمه به گیربکس وجود دارد ؟!
چون تا اونجایی که من تو این ١٠٠ هزار کیلومتر تو این گیربکس دیدم بعضی از دنده ها امکان تعویض ندارند ( با توجه به برنامه ریزی ecu و جلوگیری از صدمه )
با تشکر


Tags :