بسلام نظر به اینکه ما ایرانی ها همیشه برای مشکلات و مسائل روبرو راه حلی پیدا میکنیم آیا شما بعنوان یک مرجع تعمییر و تعویض قطعات گیریبکس اتومات برای مشکل نداشتن کارتر و نبود امکان تعویض و یا تمیز کردن صافی روغن گیریبکسها راه حلی ابداع نکردین یا بدنبال رفع این عیب نبوده اید زیرا در شرایط کاری اتومبیلها در ایران و از لحاظ آب وهوایی درکشور ما و اروپا که محل ساخت این گیریبکسها میباشد از زمین تا آسمان فرق میباشد زیرا آنها اصلا چیزی بنام گرد و غبار ندارند ومسائلی دیگر هم هست که شما بعنوان کارشناس واقفتر هستید؟