با سلاوعرض ادب
خودروی اینجانب جی5 گیربکس اتومات است زمانی از حالت سکون پر گاز در جا گاز میدم با تقه همراه بوده و زمان تعویض زمانی که به دنده بعدی انتقال پیدا میکرد با مکث همراه با کمی لرزش که این حالت بجز تقه همیشه نبوداما چند روز پیش گیربکسو توسط دوستان اپدیت کردم مشکل تقه حل نشد حتی الان دنده 2به3 خودرو خلاصی با گاز هرز و لرزش به طور محسوس و دنده 3به4همین حالت با مقدار کمتر مواجه شدم از حالت قبل از ابدیت بنظرم بدتر شده خواهشن راهنمایی بفرمایین