با سلاوعرض ادب
خودروی اینجانب جی۵ گیربکس اتومات است زمانی از حالت سکون پر گاز در جا گاز میدم با تقه همراه بوده و زمان تعویض زمانی که به دنده بعدی انتقال پیدا میکرد با مکث همراه با کمی لرزش که این حالت بجز تقه همیشه نبوداما چند روز پیش گیربکسو توسط دوستان اپدیت کردم مشکل تقه حل نشد حتی الان دنده ۲به۳ خودرو خلاصی با گاز هرز و لرزش به طور محسوس و دنده ۳به۴همین حالت با مقدار کمتر مواجه شدم از حالت قبل از ابدیت بنظرم بدتر شده خواهشن راهنمایی بفرمایین