با سلام و درود
من ۲۰۶ اتومات ۹۰ دارم
گیربکس مدتی بود تقه شدید در معکوس میزد و بوی روغن نو اتاق میومد
بردم تعمیر گاه
گفت توربین ایراد داره و یه سری قطعه دیگه
۲۸۰۰ هزار تومن گرفت ۳روز ماشین خوابید
ماشین گرفتم به شدت تنبل شده
دیر دنده عوض میکنه و گاز هرز میخوره و از یک به دو بعد کلی گاز با تغه دنده عوض میکنه
فرمون و ترمز به شدت میلرزه وقتی تو دنده میزارم
در یک کلام همون ماشین گیربکس ایراد دار خیلی بهتر کار میکرد
استدعا دارم راهنمایی کنید این ۴دلیل از چی میتونه باشه
سپاس از این راهنمایی های حرفه ای تون