با سلام.در هیوندا توسان2012 دنده گاهی از حالت p به سختی خارج میشود.علت چیست؟ با تشکر