با سلام.در هیوندا توسان۲۰۱۲ دنده گاهی از حالت p به سختی خارج میشود.علت چیست؟ با تشکر