سلام وقتتون بخیر یه سوال داشتم درباره گیربکس اتومات مزدا ۳۲۳ من چند وقت پیش تعمیرگاه بودم تعمیرکار ماشینم روغن گیربکس و که کم شده بود بخاطر باز کردن قطعات متاسفانه اشتباه ریخته بود بعد از یه هفته گیر بکس ماشین تقه میزد برای دنده دادن و دنده عقبشم ده بار باید میزدی تا جا