باسلام و روز بخیر – این سوال را چند روز پیش هم مطرح کردم – ۲۰۶ اتومات مدل ۸۴ دارم . اخیرا متوجه شدم زمانی که ترمز گرفته سرعت ماشین را کم می کنم یا ماشین در شرایط دنده معکوس قرار می گیرد یک صدای خفیف خرت خرت شبیه کشیدن اره روی چوب شنیده می شود . علت چیست و آیا شرایط اضطراری برای تعمیر آن هست ؟ ممنون از راهنمایی شما