سلام
فن رادیاتور خودرو به علت تصادف با مدل ایران رادیاتور تعویض کردم (۲۰۶ اتومات مدل ۸۷) و از اون موقع وقتی تو ترافیک میرم گاز هرز و تقه بوجود آمده بعد از بررسی گفته شده در مدل رادیاتور اصلی در خروجی آب رادیاتور به سمت موتور اوریفیس دارد که دبی آب به سمت گیربکس بیشتر شود که در نوع ایرانی از قلم افتاده است اگر شما این موضوع را تایید می کنید تا در شهرستان هستیم اقدام نمائیم . تشکر