سلام
فن رادياتور خودرو به علت تصادف با مدل ايران رادياتور تعويض کردم (206 اتومات مدل 87) و از اون موقع وقتي تو ترافيک ميرم گاز هرز و تقه بوجود آمده بعد از بررسي گفته شده در مدل رادياتور اصلي در خروجي آب رادياتور به سمت موتور اوريفيس دارد که دبي آب به سمت گيربکس بيشتر شود که در نوع ايراني از قلم افتاده است اگر شما اين موضوع را تاييد مي کنيد تا در شهرستان هستيم اقدام نمائيم . تشکر