گریبکس ماشین من بعد از نیم ساعت در طرافیک ماندن با بالا رفتن دور موتور زوزه میکشد ایا راه حل دارد؟ سپاس