با سلام . ماشین اینجانب مگان اتومات مدل ۸۹ است . در حالت در جا و گاز ندادن مقداری لرزش دارد که احتمالا به خاطر دسته موتور اصلی است ولی هنگامی که کولر روشن است این لرزس خیلی زیاد است ولی اگر مقداری پدال گاز را فشار دهیم و یا در حال حرکت با هر سرعتی باشیم دیگر لرزش خاصی احساس نمی شود .خواشمند است علت آن را توضیح دهید.