با سلام و روز بخیر – عرض بحضورتان ۲۰۶ اتومات مدل ۸۴ دارم . اخیرا متوجه شدم زمانیکه خودرو حالت دنده معکوس انجام می دهد و یا زمانیکه من با ترمز سرعت را کم می کنم یک صدای خفیفی مثل کشیدن اره روی چوب ایجاد می شود . می خواستم ببینم علت چیست و آیا نیاز به پیگیری تعمیر آن در کوتاه مدت هست یا خیر؟ ممنون از لطف شما