با سلام
ماشین من جی5اتوماتیک با کار کرد 12000 تا رو که هنگام حرکت از حالت توقف مخصوصا زمانی که پر گاز حرکت میکنم با تقه همراه هست و زمانی که دنده تعویض میشود با مکث همراه میباشد که بعضی مواقع گیربکسم تقریبا بهتر میشود و حدود یک هفته پیش گیربکس را اپدیت کردم ولی کارکرد خودرو بدتر شد تقه و همچنین تعویض دنده2به3 بالرزش وگاز هرز قابل محسوس و در دنده 3به4 همین اتفاق ولی با حالت کمتر میباشد خواهشمندم راهنمایی بفرمایین