من ماشين 206 اتومات سال 86 رو دارم. الان دو ماهي هست كه وقتي بعد از 6 ال 7 ساعت كه ماشن توقف داره ماشين رو روشن مي كنم و حركت مي كنم علامت Snow و Sport مي زنه با يك ضربه، بعد كه ديگه انگار دنده تعويض نمي شه دوباره نگه مي دارم خاموش مي كنم بعد حركت مي كنم به نظرم زماني كه هنوز ماشين كاملا گرم نشده دوباره اين اتفاق مي افته ولي بعد از حدودا 6 الي 7 دقيقه كه ماشين روشن هست اصلا اين اتفاق نمي افته. حتي اگر بعد از نيم ساعت كه ماشين خاموش بوده،روشن كنم و حركت كنم اصلا اين اتفاق نمي افته!!! ولي من صبح ها تا حدود 10 دقيقه درگير اين قضيه ام. يعني گرم بودن ماشين به اين موضوع مرتبط هست؟؟؟ بسيار سپاسگزارم