من ماشین ۲۰۶ اتومات سال ۸۶ رو دارم. الان دو ماهی هست که وقتی بعد از ۶ ال ۷ ساعت که ماشن توقف داره ماشین رو روشن می کنم و حرکت می کنم علامت Snow و Sport می زنه با یک ضربه، بعد که دیگه انگار دنده تعویض نمی شه دوباره نگه می دارم خاموش می کنم بعد حرکت می کنم به نظرم زمانی که هنوز ماشین کاملا گرم نشده دوباره این اتفاق می افته ولی بعد از حدودا ۶ الی ۷ دقیقه که ماشین روشن هست اصلا این اتفاق نمی افته. حتی اگر بعد از نیم ساعت که ماشین خاموش بوده،روشن کنم و حرکت کنم اصلا این اتفاق نمی افته!!! ولی من صبح ها تا حدود ۱۰ دقیقه درگیر این قضیه ام. یعنی گرم بودن ماشین به این موضوع مرتبط هست؟؟؟ بسیار سپاسگزارم