سلام و شب شما بخیر
موقعی که ماشین در سرازیری می باشد چنانچه پا را از روی ترمز برداریم با اینکه در دنده یک قرار دارد ، به سمت عقب می رود و امکان حرکت سریع و ممانعت از برخورد به مانع و یا خودرو عقب ممکن نیست . در خودرو اپتیما در هر شیبی این مشکل مشاهده نمی شود اما در 206 من این مورد هست . در شیبهای معمولی مشکلی ندارم . با توجه به اینکه توربین ماشین من با توجه به شواهد و نظریات شما معیوب می باشد ( تست استال 1500 دور در دقیقه ) آیا ممکن است به خاطر ان باشد یا و خیر طبیعت 206 اتوماتیک همین است . مدل 91 کارکرد 57000 کیلمتر
سپاس