باسلام
دو ماه پیش ۲۰۶ اتومات را نمایندگی شما تعمیر و بسیاری از قطعات آن را تعویض نمود و تا بحال مشکلی نداشت ولی اکنون فقط ماشین قادر به تعویض دنده اتومات تا دنده دو است و حداکثر سرعت آن ۶۰ الی ۷۰ است و بعد از آن هر چه گاز می دهی فقط دور موتور بالا می رود بدون اینکه دنده تعویض شود
لطفا بفرمائید مشکل چیست و چه باید کرد؟
باتشکر فراوان