باسلام
دو ماه پیش 206 اتومات را نمایندگی شما تعمیر و بسیاری از قطعات آن را تعویض نمود و تا بحال مشکلی نداشت ولی اکنون فقط ماشین قادر به تعویض دنده اتومات تا دنده دو است و حداکثر سرعت آن 60 الی 70 است و بعد از آن هر چه گاز می دهی فقط دور موتور بالا می رود بدون اینکه دنده تعویض شود
لطفا بفرمائید مشکل چیست و چه باید کرد؟
باتشکر فراوان