سلام
۲۰۶ مدل ۹۱ با ۶۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد دارم
مشکل ماشین اینکه وقتی سرده کشش خوبی داره
اما وقتی گرم میشه افت کشش پیدا میکنه و محسوسه
روغن رو کامل ۶ لیتر عوض کردم
ممکنه راهنمایی بفرمایید
سپاس


Tags :