سلام
یه مشکلی رو جدید تو ماشین دیدم که تو سربالایی تقریبا تند که دنده 2 دستی میرفتم بعد از اینکه ماشین توان نداشت صدایی شبیه به صدای ویژژژژژژژ از ماشین میومد که با گذاشتن تو دنده 1 صدا رفع شد. این صدا شبیه به صدای پمپ هیدرولیک روغن زمانی که فرمان تا اخر به یک سمت پیچانده میشود بود.حد نهایی سرعت ماشین تو این سربالایی 20 کیلومتر بود. بلافاصله تست رو با یک رانا ، تندر نود ، ریو و پراید انجام دادیم که همگی آنها با دنده 2 و با سرعت حدود 60 کیلومتر این مسیر روطی کردند.
ممکنه بفرمایید این مشکل از کجاس؟
ماشین 206 مدل 91 با 49000 کیلومتر کارکرد هست
سپاس