با سلام و احترام . آیا ضربه زدن گیربکس زمان قرار گرفتن در P یا N طبیعی است و همنین ضربه خفیف فقط در معکوس ۲ به ۱ در هنگام سرد و گرم بودن (همه حالات) یعنی هم D و M طبیعی است؟
با تشکر