سلام
زمانی که دنده از حالت پارک به عقب برده میشه در حالت سرد ضربه کمتر و گرم ضربه بیشتری احساس میشه دلیل در چیست ؟
در صورت اشکال در دسته موتور ها ایا امکان ضربه و یا لگد مربوط باشد؟
در هنگام گاز دادن و برداشتن پا از روز پدال گاز احساس کله کردن اتاق و لمبر خوردن موتور محسوس است اما نه لرزشی در حالت درجا وجود دارد نه تکان
سوالم اینجاست خرابی دسته موتور چقدر در رفتار گیربکس تاثیر دارد؟