سلام
من یه موسو اتومات دارم، اخیرا وقتی گیربکس به دمای نرمال میرسه هنگام معکوس دادن گیربکس از ۳ به ۲ و ۲ به ۱ یه صدای قررچ مانندی از زیر ماشین شنیده میشه، انگار دوتا فلز نازک به هم کشیده میشن، روغن گیربکس و فیلتر را ۱۵۰۰۰ کیلومتر کار کردند، ۲ سال پیش تعویض کردم، ایراد از چی میتونه باشه؟؟ عملکرد گیربکس هم کاملا عادی هست