سلام.۲۰۶ مدل ۸۴ تیپ ۶ با کارگرد ۱۲۰۰۰۰, بعد از لرزش در حالتD با ترمز, مراجعه به تعمیرگاه دسته موتور بالا تعویض و روغن گیربکس هم تعوئض شد.
لرزش کمتر شد اما بازم احساس میشه که منوجه شدیم که دسته موتور پایین هم خراب شده که هنوز عوض نشده.
از بعد تعویض دسته موتور, هنگامی که ماشین سرده صدای قیژ قیژ (مثل زمانی که ماشین دنده ایی تو دنده عقب باشه و تو شیب به جلو بره یا تو دنده یک تو سرپایینی بدونه گاز.)بعد از ۳ مین که ماشین گرم شد درست میشه.نه اخطار و نه موردی در تعویض دندها هست.
مکانیک میگه مشکل از دسته موتر پایین.
میخواستم نظر شما رو هم بدونم.
با سپاس