با سلام
بنده یک خودروی ال نود اتوماتیک خریداری کردم با اینکه خودروی بنده هزار کیلومتر کارکرد بیشتر ندارد اما از سرعت ۴۰ کیلومتر به بالا صدای سوت شنیده می شود