سلام و خسته نباشید، ۲۰۶ مدل ۸۵ ماشین ۲ تا مشکل دارد : ۱-در حالت گرم ( بعد از حدود نیم ساعت کار کردن ) هنگام شروع به حرکت ( دنده ۱ به ۲ ) صدای دنده مرده دارد، با شتاب گرفتن صدا از بین می رود. بنزین سوپر، تعویض شمع و کوئل ، تست کردن سنسور ناک انجام شده اما باز مشکل به قوت خودش باقی هست. آیا این صدا آسیبی با سایر بخش ها وارد می کند؟ راه حل چیست؟ سوال ۲- وقتی که ماشین و استارت می زنم و کمی درجا کار می کند ( برای جابجایی در پارکینگ به عنوان مثال ) صبح روز بعد با استارت زدن چراغ چک روشن و از باند ماشین صدای بوق می آید لرزش شدید دارد و گاهی خاموش می شود ، اما غیر از این حالت همیشه با اولین استارت روشن و خبری از چراغ چک نیست، این مشکل غیر طبیعی برای چیست؟