سلام
ماشین من در دنده عقب در دو حالت صدای اضافه داره
۱-وقتی ماشین سرد است و روی R توقف دارم صدای اضافه دارم ولی بعد از گرم شدن هیچ صدایی در این حالت ندارد
۲-در دنده عقب و سربالایی فقط در شروع حرکت که گاز می دهم(بدلیل شیب گاز بیشتری هم می دهم) صدای اضافه دارم ولی بعد از شروع حرکت صدا نرمال است.
لطفا راهنمایی کنید