با سلام
من ماشينم206sd v9 يك سال پيش مشكل روشن شدن چراغ هاي s و * ر اداشت با تعويض شير برقي ها مشكلش برطرف شد ولي چون جنسش ايراني بود بعد يك سال دوباره همون مشكل رو پيدا كرده خواستم بپرسم الان فرانسوي شو اورديد تا دوباره شير برقي رو تعويض كنم البته همون پارسال با صداقت به من گفتيد چون ايرانيه يك سال ديگه دچار همين مشكل ميشويد كه من گفتم اشكالي ندارد و از كارتون خوشم امد از راستگوييتون.