با سلام
من ماشینم۲۰۶sd v9 یک سال پیش مشکل روشن شدن چراغ های s و * ر اداشت با تعویض شیر برقی ها مشکلش برطرف شد ولی چون جنسش ایرانی بود بعد یک سال دوباره همون مشکل رو پیدا کرده خواستم بپرسم الان فرانسوی شو اوردید تا دوباره شیر برقی رو تعویض کنم البته همون پارسال با صداقت به من گفتید چون ایرانیه یک سال دیگه دچار همین مشکل میشوید که من گفتم اشکالی ندارد و از کارتون خوشم امد از راستگوییتون.